مرتبسازی
فیلتر کردن
پشتیبانی از شبکه‌ی بی‌سیم +ANT